Gå til innhold

Møt Artifik - fremtidens anbudsverktøy

Artifik bruker moderne teknologi til å gjøre det enklere for virksomheter å anskaffe varer og tjenester. Systemet er bygget for intuitiv flyt, samarbeid og kontroll - en helhetlig, responsiv løsning designet for fremtiden.

Hvem passer Artifik for?

Artifik hjelper virksomheter med å kjøpe inn varer og tjenester.

Vår plattform er nøye designet for å møte behovene til et vidt spekter av kjøpende virksomheter enten de opererer innenfor den offentlige eller private sektoren. Dette omfatter alt fra kommuner og interkommunale samarbeid til direktorater, samt private bedrifter på jakt etter effektive måter å forbedre sine innkjøpsprosesser på.

Artifik tilbyr en optimal løsning for de som ønsker å automatisere og effektivisere hele kjøpsprosessen – fra den innledende behovsidentifiseringen til evaluering av tilbud og den endelige signeringen av kontrakter. Ved å benytte seg av vår løsning, kan enhver organisasjon oppnå en mer effektiv, smidig og kostnadseffektiv anskaffelsesprosess.

Artifik muliggjør enkel håndtering av hele anskaffelsesprosessen på ett sted, gjennom noen enkle steg. Ved å eliminere behovet for manuelle prosesser, som for eksempel konkurranser via e-post, skaper vi en mer effektiv, strømlinjeformet, og tidsbesparende opplevelse for alle typer organisasjoner som ønsker å forbedre sine innkjøpsprosesser.

display_procurement_02

Hvorfor velge Artifik?

Når vi designer våre løsninger ligger et grunnleggende prinsipp til grunn; “Det skal være enkelt å gjøre ting riktig”. Med dyp respekt for anskaffelsesfaget og kompleksiteten i regelverket, jobber vi tett med brukerne for å skape så gode opplevelser som mulig. Dette gjelder både anskaffende virksomheter, og leverandører.

Vi tror at gode brukeropplevelser skapes når flere faktorer spiller sammen;

6-main-values-artifik
intuitivt-icon-artifik

Brukervennlig

Vi har fokusert på å gjøre brukerreisen så intuitiv som mulig. Få tastetrykk, tydelige prosesser, naturlige neste steg, klare valg som brukeren må forholde seg til og kontekstuelle hjelpetekster og korte anskaffelsesfaglige opplæringsfilmer bidrar til at brukere raskt gjør seg kjent i systemet.

effektivt-icon-artifik

Effektivt

Unødvendige distraksjoner er ryddet bort til fordel for nødvendig informasjon og relevante felter. Hvert steg i prosessene er nøye planlagt. Informasjon legges inn kun en gang, og gjenbrukes på tvers av modulene i løsningen. Et eksempel er måten vi har integrert eForms på - sømløst og uten at brukeren legger merke til det og kunstig intelligens forenkler utvelgelsen av CPV-koder basert på beskrivelsen av anskaffelsen som skal gjennomføres. Der det er formålstjenlig, er manuelle steg erstattet med automatiserte prosesser.

trygt-icon-artifik

Trygt

Vi liker å si at relevant fagkompetanse er bygget inn i løsningen. Det betyr at prosessene i Artifik er designet med utgangspunkt i gjeldende regelverk, og at de ulike forskriftene, terskelverdiene og prosedyrene er integrert i systemet. Valg brukerne tar underveis avgjør neste steg i prosessen. Systemet vil også gi direkte tilbakemeldinger på at stegene er gjennomført på en korrekt måte.   

sikkert-icon-artifik

Sikkert

Vi har fokusert på å gjøre brukerreisen så intuitiv som mulig. Få tastetrykk, tydelige prosesser, naturlige neste steg, klare valg som brukeren må forholde seg til og kontekstuelle hjelpetekster og korte anskaffelsesfaglige opplæringsfilmer bidrar til at brukere raskt gjør seg kjent i systemet.

integrert-icon-artifik

Integrert

Artifik er designet for å være et ledende og fullverdig fagsystem blant annet innenfor konkurransegjennomføring. Konsekvensen av dette er at vi verken kan eller vil være best på alt, og det er en uttalt strategi at vi skal gjøre det lett å integrere Artifik mot andre relevante tjenester. Derfor leverer Artifik standardintegrasjoner mot ulike systemer og vi tilbyr i tillegg åpne APIer for å hente ut informasjon fra Artifik. Alle APIer som Artifiks egen applikasjon bruker kan dokumenteres og standardiseres, slik at det blir tilgjengelig for tredjepartssystemer. 

moderne-icon-artifik

Moderne

Artifik sine løsninger er designet fra grunnen av for å støtte anskaffelsesprosesser, og løsningene er bygget ved hjelp av moderne teknologi. Dette gir en ren arkitektur og ingen teknisk gjeld. Fordelen for brukerne er åpenbar; Artifik kan implementere ny og etterspurt funksjonalitet raskt og med høy kvalitet.

Artifik sine produkter

Artifik er et fullverdig konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) for alle typer anskaffelser.  Verktøyet støtter hele prosessen fra å forberede konkurransen, via gjennomføring til signering og oppfølging av inngått avtale. 

Hovedtyngden av funksjonalitet knytter seg til selve konkurransegjennomføringen, men relevante funksjonaliteter som støtter konkurranseforberedelser og kontraktsoppfølging er tatt inn i løsningen for å sikre en helhetlig og god opplevelse for brukerne.

Integrasjoner-og-Analyse-diagram-new

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser styres av omfattende og ofte komplekse lovgivninger og reguleringer. Å holde seg oppdatert og sikre overholdelse av disse kan være utfordrende, spesielt gitt at lovgivningen ofte endres. Offentlige anskaffelsesprosesser kan også være tidkrevende og ressursintensive, både for offentlige institusjoner og leverandører. 

Feil kan bli kostbare, men heldigvis er det rom for forbedringer, smidigere prosesser, og potensielle kostnadsbesparelser.

Artifik bidrar til en god forvaltning av samfunnets ressurser ved blant annet å tilby et fullverdig, brukervennlig og moderne anbudsverktøy med innebygd fagkunnskap og kunstig intelligens som gjør det enkelt å gjøre ting riktig. 

KGV_icon_artifik

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor, så tar vi kontakt med deg!