Gå til innhold

Artifik gjør anskaffelser enklere

Aldri har det vært enklere å gjennomføre anskaffelser. Opprett anskaffelser med noen enkle steg, bruk automatiserte prosesser som effektiviserer arbeidsflyten din og vær sikker på at alt er riktig utfylt før du kunngjør konkurransen.

Det skal være enkelt å gjøre ting riktig!

Effektive innkjøp gjennom brukervennlige løsninger

Artifik er designet for både offentlige og private sektorer og tilbyr en alt-i-ett løsning som automatiserer hele kjøpsprosessen. Fra behovsidentifisering til kontraktssignering, Artifik gjør anskaffelsesprosessen smidig, rask og kostnadseffektiv.

Gjør slutt på manuelle prosesser og opplev en mer strømlinjeformet innkjøpsopplevelse med Artifik.

Opprett1-1

Hvorfor velge Artifik?

Vårt motto er “det skal være enkelt å gjøre ting riktig”. Vi jobber for å utvikle Norges smarteste anbudsverktøy (KGV og KAV) som forenkler arbeidet med anskaffelser, slik at både innkjøpere og leverandører kan navigere regelverket mer effektivt og oppnå bedre resultater.

Artifik KGV og KAV kan derfor beskrives med følgende ord:

6-main-values-artifik
Miljøkriterie1

Vær sikker på at du oppfyller alle nødvendige krav

Artifik er designet med utgangspunkt i gjeldende regelverk, og de ulike forskriftene, terskelverdiene og prosedyrene er integrert i systemet. Systemet gir direkte tilbakemeldinger på at stegene er gjennomført på en korrekt måte.

Artifik vil for eksempel automatisk varsle deg om det obligatoriske miljøkriteriet, slik at du unngår å gjøre feil i kunngjøringen.

Bruk tiden på det som er viktig

Opplev enkel og effektiv håndtering med vår løsning der informasjon lagres én gang og gjenbrukes automatisk, mens AI og automatiserte prosesser gjør alt arbeidet for deg.

La for eksempel Artifik lage et forslag på CPV-koder basert på din beskrivelse av anskaffelsen (du kan alltid gjøre ytterligere manuelle endringer etterpå).

CPV koder1

Artifik sine produkter

Artifik er et fullverdig konkurransegjennomføringsverktøy (KGV/KAV) for alle typer anskaffelser.  Verktøyet støtter hele prosessen fra å forberede konkurransen, via gjennomføring til signering og oppfølging av inngått avtale. 

Hovedtyngden av funksjonalitet knytter seg til selve konkurransegjennomføringen, men relevante funksjonaliteter som støtter konkurranseforberedelser og kontraktsoppfølging er tatt inn i løsningen for å sikre en helhetlig og god opplevelse for brukerne.

Integrasjoner-og-Analyse-diagram-new

Vi effektiviserer offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser styres av omfattende og ofte komplekse lovgivninger og reguleringer. Å holde seg oppdatert og sikre overholdelse av disse kan være utfordrende, spesielt gitt at lovgivningen ofte endres. Offentlige anskaffelsesprosesser kan også være tidkrevende og ressursintensive, både for offentlige institusjoner og leverandører. 

Feil kan bli kostbare, men heldigvis er det rom for forbedringer, smidigere prosesser, og potensielle kostnadsbesparelser.

Artifik bidrar til en god forvaltning av samfunnets ressurser ved blant annet å tilby et fullverdig, brukervennlig og moderne anbudsverktøy med innebygd fagkunnskap og kunstig intelligens som gjør det enkelt å gjøre ting riktig. 

KGV_icon_artifik

Er du leverandør og ønsker å levere tilbud?

Klikk på knappen nedenfor for å opprette bruker!

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor, så tar vi kontakt med deg!