Skip to content

Artifik først i Norge til å bruke eForms

artifik_f_rst_i_norge_til_bruke_eforms-n

Denne uken ble de nye kunngjøringsskjemaene - eForms - lansert i Doffin. Dette innebærer at alle kunngjøringer fra og med 25. oktober må være i eForms-format. Dette vil gjøre anskaffelser enklere og mer strømlinjeformet for både oppdragsgivere og leverandører.

Vi kan nå meddele at Artifik er den første KGV-leverandøren i Norge til å kunngjøre en konkurranse i eForms-format. Vi brenner for å bidra til utvikling og innovasjon innenfor anskaffelsesfaget og er stolte av å være først ute på dette feltet!

Vil du vite mer om overgangen til eForms? Se opptak fra da vi gjestet DFØs webinar og snakket om hvordan eForms vil se ut i Artifik:

https://lnkd.in/d74hpFfK