Gå til innhold
support-icon-artifik

Vi hjelper deg!

Artifik Service Desk er bemannet mellom 08:00 og 16:00 på hverdager (men ofte svarer vi deg utenfor åpningstidene, også).

Kontakt Artifik support hvis du:

1. Opplever problemer med en av løsningene våre
2. Har spørsmål til hvordan løsningen fungerer, eller
3. Trenger hjelp til konfigurering, datauttrekk, e.l.

Beskriv problemet så nøyaktig du kan: hvor og hvordan oppsto det? Legg gjerne ved skjermbilder der dette er mulig. Husk å skjule eller fjerne alle sensitive opplysninger. 

Kontakt Artifik Support via:

1. Send eport til support@artifik.no (foretrukket kanal), eller
2. Ring +47 23 96 45 90We're here to help!

Artifik Service Desk is staffed between 0800 and 1600 on weekdays (but we often respond outside these hours too).

Contact Artifik Support if you:

1. Experience problems with one of our solutions,
2. Have questions about how the solution works, or
3. eed help with configuration, data extraction, etc.

Describe the problem as thoroughly as you can: where and how did it occur? Feel free to attach screenshots where possible. Remember to hide or remove any sensitive information.

Contact Artifik Support via:

1. Send an email to support@artifik.no (preferred channel), or
2. Call +47 23 96 45 90