Skip to content

Hva er eForms?

hva_er_egentlig_eforms-n

eForms er de nye kunngjøringsskjemaene for offentlige anskaffelser. Disse skjemaene er utviklet av EU-kommisjonen for å standardisere og forenkle måten vi kommuniserer og håndterer offentlige anskaffelser på. I Norge har eForms erstattet de tidligere "notices" og gjelder for anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdi og skal publiseres på Tender European Daily (TED).

En viktig milepæl i overgangen til eForms er at fra 25. oktober 2023 ble disse skjemaene den eneste lovlige måten å kommunisere med TED på. Dette betyr at offentlige aktører, oppdragsgivere, og leverandører må være forberedt på å benytte eForms for å kunngjøre og delta i offentlige anskaffelser. Artifiks KGV-løsning støtter selvfølgelig eForms.

Artifiks rolle i utviklingen av eForms

Artifik har spilt en nøkkelrolle i innføringen av eForms i Norge, i tett samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) gjennom prosjektet Interproc. Dette samarbeidet har sikret at norske oppdragsgivere og leverandører nå kan publisere eForms gjennom den oppdaterte versjonen av Doffin, som er spesielt utviklet for å håndtere de nye kunngjøringsformatene.

Artifik - Først i Norge

Artifik har æren av å være den første KGV-leverandøren som publiserte en konkurranse ved bruk av eForms i Norge. Dette pionerarbeidet understreker Artifiks engasjement for å være i forkant av teknologiske endringer innenfor anskaffelsessektoren.

Hva betyr det for deg som oppdragsgiver eller leverandør

Med eForms innføres en ny standardisert måte å kommunisere og kunngjøre offentlige anskaffelser på. Dette betyr at både oppdragsgivere og leverandører må tilpasse seg den nye digitale virkeligheten. eForms gir en enklere og mer enhetlig måte å presentere anskaffelsesinformasjon på, noe som i seg selv er en stor endring.

For oppdragsgivere og leverandører representerer eForms en rekke fordeler. Ved å benytte eForms vil du oppleve en mer effektiv og tidsbesparende anskaffelsesprosess. De standardiserte skjemaene gjør det enklere å fylle ut og forstå, noe som fører til redusert risiko for feil og misforståelser.

eForms legger også til rette for økt konkurranse ved å gjøre anskaffelsesprosessen mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette er bra for både oppdragsgivere og leverandører, da det gir flere muligheter for deltakelse og gir deg bedre valgmuligheter.

Artifik er utviklet fra bunn for å støtte de nye eFormsene. Artifiks brukere vil derfor ikke oppleve noen endringer etter innføringen.

Ta kontakt om du vil vite mer

Dersom du ønsker å lære mer om eForms og hvordan de påvirker anskaffelsesprosessen, er vi mer enn villige til å hjelpe. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.